3S & OZON

De Duurzame Ontwikkeling om de impact op het milieu te beperken.
2 Systemen, eenvoudig, betrouwbaar en innoverend.

Brochure

Het O3-Systeem

Onze schrobzuigmachines kunnen worden uitgerust met een ozongenerator die het mogelijk maakt te werken met geozoniseerd water.
Ozon is een oxydant die een zeer krachtige ontsmetting teweegbrengt zonder toevoeging van chemische producten.

Het systeem 3S

Dit systeem biedt de mogelijkheid om de watertoevoer die de machine nodig heeft om zijn prestaties onder de beste voorwaarden uit te voeren, vooraf in te stellen.
Immers door de machine op "3S" in te stellen hoeft de gebruiker zich geen zorgen meer te maken over het regelen van het debiet.
Men verenigt aldus de doeltreffendheid met een totale beheersing van het verbruik.